• +91 7972363769
 • rajgurumvs1958@gmail. com
 • सफाळे, ता. जि. पालघर - ४०११०२

 • संस्थेची उद्दीष्टे

 • शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक काम करणे

  राजगुरू ह.म. पंडित विद्यालयाचे परिसरात शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक काम करणे.

 • सर्वांगिण विकास

  राजगुरू ह.म. पंडित विद्यालयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भरभराटीसाठी विविध योजना/कार्यक्रम/प्रकल्प राबविणे.

 • संस्थेस आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य विविध मार्गांनी सहकार्य /मदत करणे.

  राजगुरू ह.म. पंडित विद्यालयाच्या व्यवस्थापन ज्या ग्रामिण शिक्षणसंस्थेकडे आहे त्या संस्थेस आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य विविध मार्गांनी सहकार्य /मदत करणे.

 • मदत करणे.

  बुध्दीमान, अभ्यासु, गरजु तसेच होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करणे व त्यांच्या विकासासाठी सहकार्य / मदत करणे.